Vår historie

Bergene Holm etablerte i 2015 datterselskapet Biozin, som fikk i oppgave å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Det ble klarlagt lokaliseringsmuligheter for mulige produksjonsanlegg i flere kommuner i Sør-Norge.

I november 2017 inngikk Biozin lisensavtale med Royal Dutch Shell om bruk av IH2®-teknologien for konvertering av biomasse til flytende drivstoff for transport. Denne teknologien muliggjør en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å konvertere biomasse fra skog til fornybar, lavkarbon hydrokarbonbasert drivstoff.

Innovasjon Norge tildelte i 2019 Biozin 30 millioner kroner til forprosjektering av et fullskala produksjonsanlegg i Åmli i Agder, og bekreftet med dette norske myndigheters satsing på bærekraft og det grønne skiftet. Samme år vedtok også Shell å støtte prosjektet finansielt med 30 millioner kroner for å sikre forprosjektets fremgang.

I 2021 besluttet Shell å øke sin finansielle støtte med ytterligere 30 millioner kroner. I tillegg til den finansielle støtten har også Shell besluttet å engasjere seg tungt i selve prosjektgjennomføringen.