Vår historie

Bergene Holm etablerte i 2015 datterselskapet Biozin, som fikk i oppgave å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Det ble klarlagt lokaliseringsmuligheter for mulige produksjonsanlegg i flere kommuner i Sør-Norge.

Innovasjon Norge tildelte i 2019 Biozin 30 millioner kroner til forprosjektering av et fullskala produksjonsanlegg i Åmli i Agder, og bekreftet med dette norske myndigheters satsing på bærekraft og det grønne skiftet.