Signeringsseremoni i Brussel formaliserte støtten fra EUs Innovasjonsfond

Biozinprosjektet signerte torsdag 19.januar 2023 avtalen om tilskudd på 75 millioner euro fra EUs innovasjonsfond.

BIOZINPROSJEKTET (f.v.): Andrew Murfin, Jeroen Hovius, Thomas Skadal, Jan Halvard A. Møller og Erland Løkken

Samarbeid

I tillegg til formaliseringen av støtten som ble annonsert 12. juli 2022, symboliserer signeringen startskuddet for samarbeidet med European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency («CINEA»).

SIGNERING: Administrerende direktør Thomas Skadal signerer på vegne av prosjektet.

EUs grønne vekststrategi

CINEA har en nøkkelrolle i å støtte EUs grønne vekststrategi (European Green Deal) gjennom forvaltning av sine delegerte programmer. Seremonien var arrangert av CINEA og ble avholdt på Centre Albert Borschette i Brussel.
Biozinprosjektet, et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc, var godt representert ved Andrew Murfin (Global Leader, New Fuels, Shell), Jeroen Hovius (Business Opportunity Manager, New Fuels, Shell), Thomas Skadal (Administrerende direktør, Biozin Holding AS), Jan Halvard A. Møller (Finansdirektør Biozin Holding AS) og Erland Løkken (Administrerende direktør, Bergene Holm AS).

Eneste norske

EUs innovasjonsfond har tildelt støtte til 23 storskalaprosjekter siden 2021. Biozin er det eneste norske prosjektet på denne ettertraktede listen. Den tredje utlysningsrunden ble annonsert 3. november 2022 og er på hele 30 milliarder kroner.

Tilleggsinformasjon

Biozin Holding AS er et norsk selskap eid av Biozin AS, et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble stiftet for å produsere fornybart drivstoff basert på råstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Forberedelser på industritomten i Åmli er påbegynt.

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 450 ansatte og en omsetning på over 2,2 milliarder kroner. Bergene Holm driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

Shell plc. Shell er et globalt energiselskap med om lag 82.000 ansatte og virksomhet i mer enn 70 land. Shell er en av Norges største produsenter av naturgass, involvert i karbonfangst og lagring og jobber aktivt med å etablere virksomhet i offshore vind, hydrogen, biodrivstoff og elbillading i Norge. A/S Norske Shell har hovedkontor i Risavika utenfor Stavanger og driftskontor på Aukra og i Kristiansund.

Kontaktinformasjon

Biozin Holding AS: Thomas Skadal, CEO, +47 905 08 216, TS@biozin.no.
Website: www.biozin.no