Shell støtter Biozin Holding sitt bioråolje-prosjekt i Åmli

Biozin Holding AS har inngått avtale med Shell for finansiell støtte til deres pågående arbeid for å utvikle og bygge et full-skala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli i Aust-Agder.

Det økonomiske bidraget fra Shell skal støtte aktiviteter knyttet til forstudien i prosjektet.

Når det er ferdigstilt skal produksjonsanlegget i Åmli omdanne råstoff fra skog, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til avansert andregenerasjons bioråolje; Biozin®. Biozin Holding AS har valgt Shells IH2® teknologi til konverteringsprosessen, forutsatt at den passerer endelig teknologikvalifisering.

– Vi er meget tilfreds med denne avtalen som gir oss et viktig bidrag til å realisere et full-skala produksjonsanlegg, forteller Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS.

Det første Biozin-anlegget i drift vil kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag. Bioråoljen kan så raffineres, og eventuelt blandes, før den distribueres som et renere drivstoff.

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim- og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem og vi er glade for å kunne bidra til Biozin Holding sin fremdrift i dette prosjektet, som kan bli en meget god mulighet til å anvende IH2-teknologien i en kommersiell skala, sier Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell.

I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget.

Tilleggsinformasjon:

Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS (78,7%), et heleid datterselskap av Bergene Holm AS, og Preem AB (21,3%). Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge.

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 440 ansatte og omsetning på over 1,6 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.
Preem AB er Sveriges største raffineri- og drivstoffselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg. Preem AB prosesserer hvert år over 18 millioner m3 råolje, og leverer bensin, diesel, tungolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatkunder i Sverige og Norge. Omtrent 2/3 av Preem ABs produksjon eksporteres. Preem AB har om lag 1500 ansatte og en omsetning på nærmere 100 milliarder svenske kroner.

Kontaktinformasjon:

Biozin Holding AS:
Administrerende direktør, Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no, nettsted: www.biozin.no