Prosjektet i Åmli

Innlandskommunen Åmli i Agder fylke er omgitt av skogrik, norsk natur. I Åmli ligger et av Skandinavias mest moderne sagbruk – Nidarå på Simonstad. Anlegget har et årlig tømmerforbruk på over 300 000 kbm og er med det en viktig aktør for råvareforedlingen fra norske skoger.

Det er i direkte tilknytning til Nidarå-anlegget at Biozin etablerer sitt produksjonsanlegg for avansert biodrivstoff. En industritomt på 160 000 m2 er satt av til prosjektet, som er det første av sitt slag i Norge. Her skal skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien utgjøre råvarene for produksjon av bærekraftig, miljøvennlig og fornybart drivstoff til bruk i transportsektoren.

Resultatet er avansert biodrivstoff med klare miljøfordeler fremfor fossile drivstoff, som samtidig bidrar til oppnåelse av myndighetenes målsettinger om Norge som et lavutslippsland.

Fremdrift

Solide aktører på laget

Åmliprosjektet er finansielt støttet av Biozin-eier Bergene Holm. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med avgjørende støtte til forprosjekteringen.

Lokal og nasjonal verdiskaping

Lokalt bidrar prosjektet til direkte fordeler for sagbruket, som gir stor verdiskaping i Åmli kommune. Dette vil gi ringvirkninger for regionen i form av arbeidsplasser og setter Norge på kartet som en betydelig produsent av bærekraftig, avansert biodrivstoff. Produktet har forutsigbar og sikker etterspørsel som gir prosjektet langsiktig tidsperspektiv.