Oversiktsbilde Åmli

Et viktig steg mot avvikling av fossilt drivstoff

Parisavtalen definerer klare mål for overgangen fra fossile til fornybare drivstoff. I Norge er kravet i dag at 24,5 prosent fornybare og bærekraftige komponenter blandes inn i alt drivstoff til transportsektoren. Som følge av det eksisterende kravet, samt ambisjonen om ytterligere økninger frem mot 2030, er et stort og forutsigbart marked skapt for biodrivstoffproduksjon i Norge.

Innenlands produksjon av avansert biodrivstoff er i dag svært begrenset. Innblandingskravet i Norge dekkes i all hovedsak av importerte produkter. Nettopp i dette har vi i Biozin Holding AS identifisert et marked med store muligheter. Med ny teknologi, gjennomarbeidede prosjektplaner og produksjonsfasiliteter lokalisert i hjertet av råvarekilden mener vi at forutsetningene er gode for et realiserbart og attraktivt prosjekt.

EU: Et betydelig marked

Fornybardirektivet EU satt for 2020 krevde at 10 prosent av energibruken i transportsektoren skulle komme fra fornybare kilder. Som EØS-medlem er Norge innlemmet i direktivet, som virker drivende også på vårt lokale marked. Selv om elektrisitet fra sol-, vind- og vannkraft er en del av løsningen, vil EUs transportsektor utgjøre et betydelig og voksende marked for produsenter av andre generasjons biodrivstoff i Norge.

Grønt skifte og sirkulær økonomi er begrepene som definerer fremtiden og veien mot oppnåelse av ambisiøse klimamål. Fornybart drivstoff vil være en viktig og fremtidsrettet bidragsyter.