Biodrivstoff fra skogen er en viktig bidragsyter til «det grønne skiftet»

Norge har et klart mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. Måten vi skal oppnå dette på, er det vi kaller det grønne skiftet. Dette innebærer at vi erstatter produkter og tjenester som forurenser med mer klima- og miljøvennlige alternativer.

For deg som forbruker, er etablerte vaner vanskelige å vende. Varene du kjøper må transporteres slik at de blir tilgjengelige for kundene. Skal du selv forflytte deg, er bilen din eller bussen som går til byen naturlige alternativer. Vil du ut i verden, er den raskeste måten fremdeles å fly. Transport er en betydelig kilde til forurensing. Til tross for at det i dag har kommet flere alternative energikilder (som elektrisitet og hydrogen) til transportsektoren, vil det fortsatt være behov for drivstoff basert på hydrokarboner. Vårt prosjekt vil bidra til at det fossile drivstoffet erstattes med fornybart og bærekraftig avansert biodrivstoff.

0

Året Norge skal være et lavutslippsland

0

Prosentandelen fornybart drivstoff norske myndigheter i dag krever innblandet

0

Andelen av all energibruk som ifølge EU skal komme fra fornybare kilder innen 2020

Økende andel fornybart drivstoff

24,5 prosent av drivstoffet som brukes i norsk veitransport er i dag produsert av fornybart materiale. Langsiktige politiske føringer som driver frem det grønne skiftet innebærer at denne andelen vil øke i årene som kommer. I den nye, sirkulære økonomien vil derfor biodrivstoff fra skogene våre spille en viktig rolle.

Restprodukter blir utnyttet

Biozin Holding AS vil ved hjelp av ny produksjonsteknologi utnytte sidestrømmer og restprodukter fra skog- og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig biodrivstoff.