Bergene Holm og Biozin skal studere biodrivstoffprosjekt med Equinor

PRESSEMELDING 

Bergene Holm AS og Biozin Holding AS har inngåt en avtale med Equinor om å studere mulighetene for å utvikle et industrielt, fornybart biodrivstoffprosjekt på Jordøya i Åmli i Agder. Dersom det blir tat beslutning om å realisere prosjektet, er planen at det fremtidige produksjonsanlegget i Åmli skal omdanne råstoff fra skogen og treindustrien til bærekraftig og avansert bio-drivstoff. Studien skal avklare om det er teknisk og kommersielt mulig å bygge og drive en slik verdikjede. 

Studien vil i størst mulig grad baseres på Biozins tidligere arbeid vedrørende logistkk og infrastruktur. Et viktig element er fortsat å benyte lokalt råstoff og den ferdige utviklede industritomta på Jordøya i Åmli. – Vi i Biozin er veldig tilfreds med at Equinor vil gjennomføre denne studien sammen med oss. Equinor vil bidra med kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å avklare en eventuell videre satsing på et industriprosjekt i Åmli, sier Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS. 

– Bergene Holm jobber vedvarende for å skape merverdi av sidestrømmene fra sagbrukene, samt skape en forutsigbar, kortreist og bærekraftig foredling av skogsråstoff som blir avvirket i våre regioner. Nå går Biozin inn i en ny fase sammen med Equinor, i en studie med sikte på å avklare de tekniske og kommersielle mulighetene for å etablere et prosjekt, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS. 

Tilleggsinformasjon: 

Biozin Holding AS er et heleid daterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. 

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 450 ansate og omsetning på over 2.1 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 75 års erfaring fra norsk treindustri. 

Equinor ASA 

Equinor er et bredt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskaping i en lavkarbon-framtid. Selskapets formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer naturgass, olje og raffinerte produkter, fornybar energi, og lavkarbonhydrogen og karbonfangst og -lagring. Selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. 

Kontaktinformasjon: 

Biozin Holding AS: Adm. dir. Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no, nettsted: biozin.no

Bergene Holm AS: Adm. dir. Erland Løkken, +47 982 50 301, erland.lokken@bergeneholm.no