Ren energi fra norske skoger

Biodrivstoff – Norges neste industrieventyr

Vi bygger ny industri

Med teknologi fra Shell skal Biozin omgjøre restprodukter og avfall fra skogbruksindustrien til miljøvennlig, høyverdig andregenerasjons biodrivstoff for transportsektoren.

Skogen er vår nye olje

Biodrivstoff kan bli Norges neste industrieventyr. Norge har bærekraftig vekstoverskudd i skogene våre i tillegg til profesjonell kompetanse fra skog- og petroleumsindustri. Biozin har sammen med Shell infrastrukturen for å bringe drivstoffet fra produsent til sluttbruker.

Med et stort og forutsigbart marked i vekst, både hjemme og i EU, har Norge alle muligheter til å skape en ny, fremtidsrettet, grønn industri. Her ønsker Biozin å være en av de store aktørene.

Det grønne skiftet i Norge

Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. Hovedkravet innebærer at de som selger drivstoff må sørge for at 24,5 prosent av drivstoffet de omsetter til veitrafikk i 2021 er biodrivstoff.

Det er i tillegg et delkrav at minimum 9 prosent av alt drivstoff skal være avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som i hovedsak er fremstilt av avfall og rester. Avansert biodrivstoff teller dobbelt i omsetningskravet til veitrafikk. Dobbelttelling innebærer at en liter avansert biodrivstoff teller som to liter konvensjonelt biodrivstoff.

Biozin vil ved hjelp av ny produksjonsteknologi, bruke restprodukter fra skog og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig avansert biodrivstoff. Produksjonen til Biozin vil baseres på bærekraftig råstoff og alle produktene vil møte kravene i Norge og EU.

Prosjekt: Åmli

Vårt første anlegg er under etablering, og vi gir deg her prosjektoppdateringer slik at du steg for steg kan følge vår fremdrift inn i dette nye, norske industrieventyret!