Ren energi fra norske skoger

Biodrivstoff – Norges neste industrieventyr

Vi bygger ny industri

Biozin planlegger å omgjøre restprodukter og avfall fra skogbruksindustrien til miljøvennlig, høyverdig andregenerasjons biodrivstoff for transportsektoren.

Skogen er vår nye olje

Biodrivstoff kan bli Norges neste industrieventyr. Norge har bærekraftig vekstoverskudd i skogene våre i tillegg til profesjonell kompetanse fra skog- og petroleumsindustri.

Med et stort og forutsigbart marked i vekst, både hjemme og i EU, har Norge alle muligheter til å skape en ny, fremtidsrettet, grønn industri. Her ønsker Biozin å være en av de store aktørene.

Det grønne skiftet i Norge

Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. Hovedkravet innebærer at de som selger drivstoff må sørge for at innblandingskrav for biodrivstoff møtes.

Det er i tillegg et delkrav at en definert andel av alt drivstoff skal være avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som i hovedsak er fremstilt av avfall og rester. Avansert biodrivstoff teller dobbelt i omsetningskravet til veitrafikk. Dobbelttelling innebærer at en liter avansert biodrivstoff teller som to liter konvensjonelt biodrivstoff.

Biozin vil ved hjelp av ny produksjonsteknologi, bruke restprodukter fra skog og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig avansert biodrivstoff. Produksjonen til Biozin vil baseres på bærekraftig råstoff og alle produktene vil møte kravene i Norge og EU.

Prosjekt: Åmli

Vårt første anlegg er under etablering, og vi gir deg her prosjektoppdateringer slik at du steg for steg kan følge vår fremdrift inn i dette nye, norske industrieventyret!