Råvarer av tømmer

Råvarer av tømmer

tømmer - vinter - bilde

Trykk på bildet for å laste det ned, deretter høyreklikk og «lagre bildet som»

 

Bildetekst:

Med innblandingsdirektivet har norske myndigheter skapt et stort, forutsigbart marked for biodrivstoff.
Direktivet krever i dag 5,5% innblanding i drivstoff til veitrafikken i Norge.
Denne andelen forventes å øke i årene som kommer, i første omgang til 7%.