skog_panorama_2400x600px

skog_panorama_2400x600px

skog - råvarer - bilde

Med innblandingsdirektivet har norske myndigheter skapt et stort, forutsigbart marked for biodrivstoff.
Direktivet krever i dag 5,5% innblanding i drivstoff til veitrafikken i Norge.
Denne andelen forventes å øke i årene som kommer, i første omgang til 7%.
 

Trykk på bildet for å laste det ned, deretter høyreklikk og «lagre bildet som»